Miten voit parantaa keskittymiskykyäsi? Entä rakentaa ympäristöä, joka tukee keskittymistä ja auttaa kiinnittämään huomion siihen, mihin itse haluaa? Vieraina psykologi Johanna Vilmi ja kasvatustieteilijä Veera Virintie Silta Educationilta.

Kuva: Silta Education

Voit kuunnella jakson mm. Spotifyn, Apple Podcastsin tai Google Podcastin kautta.

Tutustu Silta Educationiin

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyllä, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Keskustelun osapuolet ja aihe

 • Jukka Aalho haastattelee psykologia Johanna Vilmiä ja kasvatustieteilijä Veera Virintietä, keskittymiskyvystä ja sen parantamisesta.
 • Vilmi ja Virintie ovat perustaneet Silta Education -nimisen yrityksen, joka tarjoaa tutkimukseen pohjautuvaa valmennusta keskittymiskyvyn parantamiseen.

Keskittymiskyvyn luonne ja merkitys

 • Keskittymiskyky on tietoisen huomion kohdistamista tiettyyn tehtävään, samalla häiriötekijöitä torjutaan.
 • Keskittymiskyky ei ole synnynnäinen taito, se vaatii harjoittelua ja ylläpitoa.
 • Keskittymiskykyä vertaillaan pohjelihakseen: lähtökohta voi olla eri suuruinen, mutta jokainen voi kehittää sitä omasta lähtötilanteestaan.
 • Keskeinen aivoalue keskittymisessä on etuotsalohko, joka suuntaa ja kontrolloi tarkkaavuutta.
 • Yksilöiden kyky olla läsnä ja pitää mieli yhdessä asiassa voivat parantua harjoittelun avulla.

Nyky-yhteiskunnan vaikutukset keskittymiskykyyn

 • Digitaaliset laitteet ja sovellukset kilpailevat ihmisten huomiosta, mikä tekee keskittymiskyvyn ylläpitämisestä haastavaa.
 • On tärkeää, että yksilöt ottavat kontrollin omiin käsiin teknologian käytössä.

Keskittymiskyvyn parantaminen

 • Liikunta ja hyvä uni ovat merkittäviä tekijöitä keskittymiskyvyn parantamisessa.
 • Keskittymiskyvyn parantaminen vaatii motivaatiota, liikuntaa, hyvää unta ja kykyä keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
 • Työyhteisöjen tulisi rakentaa ”fokus-kulttuuria”, tunnistaa häiriötekijät ja tehdä toimenpiteitä keskittymiskyvyn parantamiseksi.
 • Tutkimuksen mukaan merkittävää parannusta keskittymiskyvyn kehittämisessä tapahtuu jo kuukauden harjoittelun jälkeen.

Työtuottavuus ja keskittymiskyky

 • Keskittymiskyvyn merkitys tuottavuudessa ja hyvinvoinnissa on suuri.
 • Aivot eivät pysty suorittamaan kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti, joten on tärkeää oppia keskittymään yhteen tehtävään kerrallaan.
 • Työyhteisöissä voidaan tukea keskittymistä esimerkiksi tekemällä kalenteriin selkeitä ”fokus-aikoja”, jolloin ei häiritä toisia.
 • Sosiaalisen median käyttö tulisi olla strategista ja tietoista, jotta se ei häiritsisi muita tehtäviä.

Yhteenveto

 • Keskittymiskyky on tärkeä taito, joka vaatii harjoittelua ja ylläpitoa.
 • Nyky-yhteiskunta asettaa haasteita keskittymiskyvylle, mutta on olemassa tapoja, joilla tätä taitoa voidaan parantaa sekä yksilö- että yhteisötasolla.
 • Podcastin lopussa Vilmi ja Virintie painottavat hallinnan tunteen saavuttamisen merkitystä elämässä ja työssä.