Yrityksen tarina vetää puoleensa samaan asiaan uskovia ihmisiä. Vauvateknologiayritys Nucu syntyi perustaja Juha Hannulan omista kokemuksista keskoskaapin äärellä. Tutkija Laura Nauha peilaa Nucun mahdollisuuksia omiin kokemuksiinsa äitinä.

Entäpä millaisia tarinoita Nucu-alustaa käyttävistä perheistä on kuulunut?

Kuvat: Laboratorio Uleåborg ja Jukka Aalho

Voit kuunnella jakson mm. Spotifyn, Apple Podcastsin tai Google Podcastin kautta.

Tutustu Nucuun, Juha Hannulaan ja Laura Nauhaan

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Jaksossa käsitellään suomalaisen vauvojen teknologiayrityksen, Nucun, synty– ja tutkimustarinoita. Vieraina ovat toimitusjohtaja Juha Hannula ja tutkija Laura Nauha. Keskustelu kattaa Nucu-alustan kehityksen, sen vaikutukset vauvojen uneen ja hyvinvointiin sekä yrityksen tulevaisuuden näkymät.

Vieraat: Juha Hannula ja Laura Nauha

Juha Hannula on Nucun toimitusjohtaja ja insinööritaustainen innovaattori. Laura Nauha on hyvinvointiteknologian maisteri ja tutkija, joka on pian väittelemässä tohtoriksi.

  • Juha Hannula on positiivinen insinööri, joka on kehittänyt uusia ratkaisuja vauvojen hyvinvointiin.
  • Laura Nauha on äiti ja tutkija, joka keskittyy hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen.

Nucu-alustan syntytarina

Nucu sai alkunsa Juhan omista kokemuksista keskoslastensa kanssa. Tarpeen havaittiin olevan ihmisläheisempi ja turvallisuutta lisäävä teknologia vauvoille.

Laura Nauhan tutkimustarinoita

Laura Nauha on tutkinut, miten erilaiset ympäristötekijät, kuten liikkuminen ja unirytmit, vaikuttavat terveyteen. Hänen työnsä Nucun kanssa keskittyy siihen, miten vauvojen unta ja hyvinvointia voidaan parantaa teknologian avulla.

  • Nucu-alustan keräämä data auttaa ymmärtämään vauvojen unirytmejä ja kehitystä.
  • Tutkimukset ovat paljastaneet erilaisia tapoja, joilla vauvat nukahtavat ja miten näitä tietoja voidaan hyödyntää vanhempien tukena.

Nucu-alustan vaikutus ja tulevaisuus

Nucu-alustan avulla perheet voivat parantaa vauvojensa unta ja hyvinvointia luonnollisella tavalla ilman turhia teknisiä yksityiskohtia.

  • Alusta tarjoaa vauvoille rauhoittavia ääniä ja tuntoaistimuksia, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta.
  • Tulevaisuuden tavoitteena on kerätä tarkkaa tietoa vauvojen unesta ja kehityksestä, mikä auttaa parantamaan hoitokäytäntöjä ja perheiden arkea.

Asiakastarinoita

Nucu on auttanut monia perheitä parantamaan vauvojen unta ja vähentämään vanhempien stressiä. Näitä tarinoita ja palautteita kerrotaan jakson aikana.

  • Käyttäjät ovat raportoineet, että Nucun avulla vauvat nukkuvat rauhallisemmin ja pidempiä jaksoja.
  • Vanhemmat ovat kokeneet, että Nucu on tuonut heidän arkeensa enemmän hallittavuutta ja rauhallisuutta.