Millainen on kirjailija Laura Finskan omin tyyli? Miten se on kehittynyt ja missä kaikkialla sen tuntee, kun sanat eivät vielä ole oikein?

Vieraana kirjailija Laura Finska.

Kuva: Sami Reivinen/KLIK

Voit kuunnella jakson mm. Spotifyn, Apple Podcastsin tai Google Podcastin kautta.

Tutustu Laura Finskaan

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Jakson aiheena on kirjoittaminen ja kirjallinen ilmaisu, keskittyen vieraana olevan kirjailija Laura Finskan kokemuksiin ja näkemyksiin. Keskustelussa pureudutaan Finskan kirjallisen tyylin kehitykseen, hänen esikoisromaaninsa teemoihin ja hahmoihin, sekä kirjoitusprosessin eri vaiheisiin.

Kirjoittamisen alku ja kehitys

Laura Finska jakaa kokemuksiaan siitä, miten kirjoittaminen alkoi ja kehittyi hänelle luontaiseksi ilmaisumuodoksi.

  • Ensimmäiset kirjoituskerrat olivat merkittäviä, tuoden esille kielellisen itseylityksen kokemuksia.
  • Kirjoitusprosessi on usein työläs ja hidas, vaatien paljon hiontaa ja uudelleenkirjoittamista.

Esikoisromaani ja sen teemat

Finska esittelee esikoisromaaninsa ”Muut esille tulevat asiat”, joka sijoittuu Helsinkiin ja käsittelee nuorten mielenterveyshaasteita.

  • Romaani tutkii kolmen nuoren henkilöhahmon sisäisiä kamppailuja kesäisessä Helsingissä.
  • Teoksessa käytetään moniäänisyyttä ja eri hahmojen näkökulmia, mikä rikastuttaa tarinan kerrontaa.

Kirjallinen tyyli ja ilmaisu

Keskustelussa syvennytään Finskan kirjalliseen tyyliin ja sen kehittymiseen.

  • Tyylissä korostuu runsas kuvailu ja yksityiskohtien tarkka havainnointi.
  • Finska pyrkii uudistamaan kirjallista ilmaisuaan, säilyttäen samalla omaleimaisen tyylin.

Kirjoitusprosessi ja sen haasteet

Finska avaa kirjoitusprosessinsa haasteita ja niiden voittamista.

  • Kirjoittaminen vaatii ajoittain suurta ponnistelua ja itsekritiikin voittamista.
  • Palautteen saaminen ja kustannustoimittajan rooli ovat keskeisiä tekijöitä kirjallisen tyylin hiomisessa.

Laura Finska korostaa kirjoittamisen merkitystä henkilökohtaisena ilmaisumuotona, joka kehittyy ja syvenee vuosien myötä. Hän kannustaa kirjoittajia uskomaan omaan ääneensä ja työstämään tekstiä kärsivällisesti.