Miten generatiivisen tekoälyn saa tuottamaan sellaisen lopputuloksen kuin haluaa? Miten luova työ muuttuu? Millainen on tehosyötteen kaava ChatGPT:lle? Vieraana yrittäjä ja yritysvalmentaja Petri Eklund.

Petrin sivuilta voit ladata tehosyöteoppaan, josta jaksossa puhutaan. Petrin uutiskirjeen tilaamaan pääset alla olevan linkin kautta.

Kuva: Taustapiru

Voit kuunnella jakson mm. Spotifyn, Apple Podcastsin tai Google Podcastin kautta.

Tutustu Petri Eklundiin ja jakson teemoihin

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Tehosyötteen tekeminen, luova työ ja kirjoittaminen

 • Podcast-jakson pääteemoina ovat tekoälyn rooli luovassa työssä sekä sen ohjaamisessa. Keskustelua käydään tekoälyn ja erityisesti generaattorimallien, kuten ChatGPT:n, tuoman muutoksen vaikutuksesta kirjoittamiseen ja luovaan työhön yleisesti. Petri Eklund tuo esiin tekoälyn kykyä tuottaa tekstiä, sen rajoituksia, sekä sen hyödyntämistä yritysmaailmassa.

Tekoälyn rooli luovassa työssä

 • Generaattorimallit, kuten ChatGPT, ovat muuttaneet luovaa työtä, kuten kirjoittamista. Niitä voidaan ohjata tuottamaan tekstiä, kuvia tai jopa videota selkokielisten pyyntöjen perusteella.
 • Tekoälyn tuottama teksti voi olla monesti kelvollista, mutta sen laatu voi vaihdella. Tekoäly ei todellisuudessa ”ajattele” tai ymmärrä sisältöä samalla tavalla kuin ihminen.
 • Eklund uskoo, että tekoälyn kyky tuottaa tekstiä liukuhihnalta voi muuttaa tekijöiden työn luonnetta.

Tekoälyn hyödyntäminen yritysmaailmassa

 • Tekoäly kykenee hallitsemaan erilaisia tekstityyppejä ja rakenteita, joiden avulla voidaan tuottaa erilaisia sisältöjä, kuten blogikirjoituksia ja sosiaalisen median postauksia.
 • Eklund on käyttänyt tekoälyä tuottaakseen tarinan yrityksensä brändistä ja tuottamaan tarkan yhteenvedon kirjasta, johon viitattiin.

Tekoälyn rajoitukset

 • Vaikka tekoäly pystyy tuottamaan tietoa, se ei pysty ”keskustelemaan” samalla tavalla kuin ihminen voisi.
 • Tekoälyn tuottama tieto ei ole aina oikeaa tai relevanttia. Esimerkiksi kysymykseen kirjailija Kalle Päätalon vaimojen nimistä tekoäly tuottaa satunnaisia nimiä ilman todellisuuspohjaa.

Tekoälyn vaikutus työhön ja luovuuteen

 • Tekoäly on vähentänyt työn määrää merkittävästi esimerkiksi peliteollisuuden hahmojen suunnittelussa.
 • Tekoälyn käyttö tuo mukanaan haasteita, kuten työpaikkojen menetystä ja luovan vapauden vähenemistä, mutta se avaa myös uusia mahdollisuuksia
 • Tekoälyn avulla voidaan luoda uudenlaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka voivat edistää innovaatiota ja tehostaa työtä. Esimerkiksi käsikirjoittajat voivat käyttää tekoälyä generoimaan ideoita tai auttamaan luomaan hahmojen dialogia.
 • Samalla tekoälyn käyttöön liittyy eettisiä kysymyksiä. Kuka omistaa tekoälyn tuottaman sisällön? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tekee virheitä tai tuottaa harhaanjohtavaa tietoa?

Tekoälyn ohjaaminen

 • Tekoälyä voidaan ohjata antamalla sille selkokielisiä ohjeita. Esimerkiksi voit pyytää ChatGPT:ta kirjoittamaan blogiartikkelin tietystä aiheesta tai luomaan tarinan hahmosta.
 • Ohjaamisen tarkkuus voi vaihdella ja vaatii usein kokeilua ja säätämistä. Joskus tekoäly ei tuota oikeaa tai haluttua sisältöä ensimmäisellä yrityksellä.

Tulevaisuuden näkymät

 • Eklund uskoo, että tekoälystä tulee entistä enemmän osa luovaa työtä tulevaisuudessa. Hän korostaa, että ihmisen rooli on edelleen korvaamaton: tekoäly voi tukea ja tehostaa työtä, mutta se ei voi korvata inhimillistä luovuutta ja intuitiota.
 • Tulevaisuudessa tekoäly voisi mahdollisesti käyttää ymmärrystään kielestä ja kontekstista paremmin, tuottaen entistä luontevampaa ja inhimillisempää tekstiä. Tämä avaa mahdollisuuden moniin sovelluksiin, kuten henkilökohtaisiin avustajiin tai interaktiivisiin tarinoihin.
 • Haasteita on kuitenkin edelleen paljon, kuten tekoälyn kyky ymmärtää ja soveltaa tietoa oikein ja luotettavasti. Lisäksi tarvitaan enemmän tutkimusta tekoälyn eettisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Tekoälyn kyvyt ja tulevaisuuden näkymät

 • Eklund pohtii, voisiko tekoälyn kouluttaa tekemään omat työmme ja kuinka teknologian edistyminen voisi mahdollistaa tämän.
 • Hän vertaa nykyistä tekoälyjen vallankumousta internetin tuloon aikoinaan ja huomauttaa, että tekoäly koskettaa jo nyt lähes kaikkia ihmisiä tavalla tai toisella.

Tekoälyn sovellukset ja hyödyt pienyrityksille

 • Eklund keskustelee tekoälyn käytännön sovelluksista, erityisesti pienyrityksissä.
 • Hän korostaa, että jokaisella on oma roolinsa tekoälyjen maailmassa, ja jopa henkilö, joka on vain hieman edellä muita, voi tarjota arvokasta apua ja tietoa.

Tekoälyn ohjaaminen ja sisällön tuottaminen

 • Eklund ja Petri keskustelevat tekoälyn ohjaamisesta, esimerkiksi sisällön tuottamisessa ja erilaisten kirjoitustyylien jäljittelyssä.
 • He käyvät läpi haku-algoritmien toimintaa ja kykyä löytää tietoa massiivisista tietomääristä, ja kuinka tekoälyä voidaan ohjata tuottamaan haluttua sisältöä.
 • Eklund käsittelee, kuinka tekoälylle voidaan määrittää tietyt reunaehdot tai kiellot sen toiminnalle, jotta se osaisi toimia tehokkaammin.

Tekoälyn rooli sisällöntuotannossa ja tekstien muotoilussa

 • Podcastissa käsitellään tekoälyä sisällöntuotannossa ja tekstien muotoilussa.
 • Tekoäly kykenee tuottamaan erilaisia tekstiformaatteja, kuten otsikoita, väliotsikoita ja koodinpätkiä, sekä muokkaamaan tekstinsä tyyliä tietyllä tavalla.

Tekoälyn hyödyntäminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet

 • Eklund kannustaa rohkeasti kokeilemaan tekoälyä ja sen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa.
 • Hän näkee tekoälyn tuottamassa sisällössä paljon potentiaalia, vaikka virheitäkin ilmenee.

Tekoälyn juridiset näkökulmat

 • Eklund keskustelee erityisesti tekoälyn generoiman sisällön omistusoikeuksista ja käyttöoikeuksista.

Eklundin tarjoukset ja yhteydenotto

 • Eklundilla on oma verkkosivusto ja tarjolla ilmainen e-kirja tai opas tekoälyn perusteista.
 • Hän kehottaa rohkeasti ottamaan yhteyttä ja verkostoitumaan.

Lopulliset ajatukset

 • Podcastin lopuksi Eklund kannustaa kuuntelijoita tutustumaan ja kokeilemaan tekoälyä ja näkemään sen tarjoamat mahdollisuudet.
 • Hän näkee, että tekoälyn avulla voi helpottaa luovaa työtä ja ideointia sekä löytää uusia näkökulmia.