Kohdevalossa: Kertojan ääni

Kertojan äänessä palkitut kirjoittajat Essi Aalho ja Jukka Aalho.